Inschrijfformulier Marktkraam:

Voor de markt van 14 december 2019

Dhr / Mw:
Uw Naam:
Straat + Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Produkt
Aantal kramen
Stroom nodig (keuze maken)
KVK nummer *
CRK nummer *
BTW nummer *
Deelgenomen in 2018 (keuze maken)
Opmerkingen:
 
* = Indien van toepassing

Let op; U ontvangt pas in november een bericht met betrekking tot uw inschrijving. Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dient u meerdere aanvragen in dan zal de laatste in behandeling genomen worden. Correspondentie over uw aanvraag zal ook dan pas in behandeling genomen worden.

Als er op de kraam alcohol geschonken wordt moet de huurder in het bezit zijn van de benodigde vergunningen. Deze dienen voorafgaand aan de organisatie overlegd te worden.

Controle hierop vindt plaats door de BOA van de gemeente Lingewaard.

Inschrijfformulier Marktkraam